MOBLE - FUSTA

MOBLE - FUSTA

Coles i adhesius per a la fabricació de mobles, accessoris de fusta, taulells, motllures i perfi...

més info
CONVERTING PAPER-CARTRÓ

CONVERTING PAPER-CARTRÓ

Coles i adhesius per a la fabricació d'articles de paper, cartró o plàstic (embalatge flexible) d...

més info
EMBALATGE - ETIQUETATGE

EMBALATGE - ETIQUETATGE

Coles i adhesius per a l'embalatge i l'etiquetatge de productes (tancat de caixes, estutxos i paq...

més info
INSTAL·LADORS

INSTAL·LADORS

Professional especialitzat en la col·locació de suports diversos (portes, finestres…)

més info
CONSTRUCTORS

CONSTRUCTORS

Professional dedicat a l'urbanització o construcció d'edificis destinats a la venda o lloguer.

més info
FUSTERS

FUSTERS

Professional de la fusta i els materials afins, dedicat a la fabricació de mobiliari, elements co...

més info
SEGELLAR

SEGELLAR

Productes per segellar i unir juntes de materials, obres o instal·lacions, tot garantit un aïllam...

més info
ENCOLAR

ENCOLAR

Coles i adhesius per a l'unió de materials entre sí o a diferents suports.

més info
DECORAR - RESTAURAR

DECORAR - RESTAURAR

Productes per a l'embelliment, la decoració, restauració o acabat de tot tipus de superfícies, su...

més info