EMBALATGE - ETIQUETATGE

Coles i adhesius per a l'embalatge i l'etiquetatge de productes (tancat de caixes, estutxos i paquets, etiquetatge, paletitzat)