PRODUCTES D'HIGIENE

Coles i adhesius per a la fabricació de paper tissú, bolquers, compreses i altres absorbents.