ENCOLAR

Coles i adhesius per a l'unió de materials entre sí o a diferents suports.