REVESTIMENT DE PERFILS I MOTLLURES

Coles i adhesius per el recobriment de perfils, motllures, batents, panells o cantoneres amb materials d'acabat en màquines automàtiques