CONTRACOLAT DE CAIXES DE CARTRÓ ONDULAT

Coles per l'encolat de paper imprès per flexografia o litografia sobre cartronet o cartró ondulat.