MANIPULATS VARIS

Coles per a la fabricació dels diferents tipus de manipulats de paper i cartró a l'industria de les arts gràfiques.