ENVASOS ASÈPTICS (TETRA, COMBI...)

Adhesius per a processos relacionats amb l'embalatge asèptic d'aliments, begudes i altres productes (TETRA, COMBI, ELO-PAK…)