ENTAPISSAT DE CADIRES I SOFÀS

Adhesius per entapissar cadires i sofàs amb teixit, i encolat d'espumes entre sí o amb teixits, fusta…