DISPLAYS EXPOSITORS/PLV/CARTELLS

Coles i adhesius per a l'encolat de displays, plv (publicitat al punt de venda), cartells, mobiliari de cartró o similar.