RAYT

QUALITAT

LABORATORIOS RAYT va ser la indústria pionera en la producció d'adhesius Hot-melt al nostre país i actualment és el principal fabricant independent de coles i adhesius per varietat i volum. Els nostres productes es destinen a tot tipus d'aplicacions industrials així com a l'usuari professional i domèstic.

RAYT és membre de nombrosos instituts tecnològics i associacions sectorials.
La companyia té una col·laboració privilegiada amb els líders mundials en producció de matèries primeres, i el departament de R + D + I treballa en contacte directe amb ells per incorporar tots els avenços tecnològics als productes que fabrica.

Els mitjans propis humans, materials i tècnics permeten adaptar les coles i adhesius perquè ofereixin el millor rendiment en les aplicacions dels nostres clients.

RAYT CalidadL'empresa treballa des de fa anys amb un sistema de qualitat basat en la ISO 9000. El sistema està adaptat a la ISO 9001, havent estat auditat i certificat per Lloyd 's Register Quality Assurance. 

POLÍTICA DE LA QUALITAT

LABORATORIOS RAYT, S.A.U., té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons la Norma Internacional ISO 9001 actualment vigent, assegurant la millora continua dels processos , amb el clar objectiu de satisfer als nostres clients. 

Direcció General, conscient de l’ importància de satisfer les necessitats i expectatives de les parts interessades de l’Organització, es compromet a:

 1. Liderar la millora continua de la Qualitat, assignant tots els recursos necessaris.

 2. Establir anualment objectius basats en aquests principis generals.

 3. Estimular la col·laboració i participació de tot el personal de l’empresa, en la implantació i seguiment de totes les accions de millora.

 4. Formar i informar degudament el nostre personal sobre aspectes mediambientals, de seguretat, de qualitat i tècnics.

 5. Implantar canals de comunicació i informació amb totes les parts interessades, en relació a les nostres activitats.

 6. Determinar, accedir i mantenir el coneixement necessari per l’operació dels processos i aconseguir la conformitat dels productes.

 7. Modernitzar instal·lacions i implantar projectes de millora per l’optimització dels nostres processos operatius, logístics i d’atenció al Client.

 8. Innovar mitjançant la creació de nous productes.

 9. Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables.

 10. Millorar les nostres pràctiques mediambientals, de seguretat i de salut per reduir l’impacte en el medi ambient i en la qualitat de vida de les persones.

 11. Analitzar els resultats dels processos, per a l’establiment de noves metes i objectius, que permetin obtenir el màxim rendiment dels mateixos. 

 

Direcció General transmet la transcendència d’aquesta Política a tots els nivells de l’Organització.

 

Badalona, 1 de desembre de 2018

 

Direcció General